คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กิจกรรม "วันนอนหลับโลก" World Sleep Day 2560

งาน  “ World Sleep Day 2560 ”

วันพุธที่ 22  มีนาคม 2560  เวลา 08:00 – 12:00 น.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมใหญ่

8:30 – 9:00  น.  ลงทะเบียน
9:00 – 9:30  น.  พิธีเปิด “งานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day)”

Sleep Center Accreditation 2015

Sleep Center Accreditation 2015 (เป็นการตรวจห้องsleep lab/centerโดยกรรมการสมาคมว่าได้มาตรฐานสากล) ดังนี้โรงพยาบาลพระมงกฏ , โรงพยาบาลทรวงอก , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลศิริราช

 

ประชุมวิชากการระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์โรคการนอนหลับร่วมกับภาควิชาจิตเวชสาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International CBT-I Workshop 2017” Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล  

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่ email: regiscon@hotmail.com

ภาพการอบรมระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559

การสอบระดับพื้นฐาน ระดับชำนาญการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับตรวจสอบ ระหว่างวันที่สอบ 8-9 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช

หน้า