คุณอยู่ที่นี่

ข่าวกิจกรรม

การประกวด Interesting case in sleep disorders

ขอเชิญส่งผลงานเข้าการประกวด

Interesting case in sleep disorders 

ของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยในงานประชุมวิชาการประจําปี 2560  
“Sleep Medicine: Integration into Clinical Practice ”

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ชิงเงินรางวัล  10,000.- บาท

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กิจกรรม "วันนอนหลับโลก" World Sleep Day 2560

งาน  “ World Sleep Day 2560 ”

วันพุธที่ 22  มีนาคม 2560  เวลา 08:00 – 12:00 น.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมใหญ่

8:30 – 9:00  น.  ลงทะเบียน
9:00 – 9:30  น.  พิธีเปิด “งานวันนอนหลับโลก (World Sleep Day)”

Sleep Center Accreditation 2015

Sleep Center Accreditation 2015 (เป็นการตรวจห้องsleep lab/centerโดยกรรมการสมาคมว่าได้มาตรฐานสากล) ดังนี้โรงพยาบาลพระมงกฏ , โรงพยาบาลทรวงอก , โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลศิริราช

 

ประชุมวิชากการระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์โรคการนอนหลับร่วมกับภาควิชาจิตเวชสาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International CBT-I Workshop 2017” Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia

ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล  

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้ที่ email: regiscon@hotmail.com

หน้า